Przychodnia Specjalistyczna
☎Tel. 531 53 53 99
✉E-mail
Gabinet Stomatologiczny
☎Tel. 505 12 88 40

Szybki kontakt

Gabinet Terapii Zajęciowej

W naszym Gabinecie Terapii Zajęciowej prowadzone są zajęcia
  • indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży
  • z ogólnymi lub specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Celem zajęć jest:
  • nauka, doskonalenie umiejętności czytania (płynność, szybkość, rozumienie tekstu),
  • ćwiczenie umiejętności poprawnego pod względem ortograficznym i estetycznym pisania,
  • doskonalenie koncentracji uwagi,
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • ćwiczenie funkcji słuchowych (trening słuchowy) i wzrokowych,
  • kształtowanie motywacji do podejmowania działań i przezwyciężania trudności.

 

Zajęcia prowadzi doświadczony pedagog – terapeuta oraz surdopedagog Grażyna Joanna Kajewska.